Dech a jeho význam, správně dýchat znamená dobře žít

Napsal Zdraví a krása (») v sobotu 30. 7. 2011 v kategorii zdravý životní styl, přečteno: 3520×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinebreathing.jpg

Každý samozřejmě ví, že bez jídla jsme schopni přežít týden, měsíc i více. Bez pití vydrží dospělý člověk sedm dní. Bez dechu ale jen několik minut. Málokdo si však uvědomuje, že správným dýcháním pomáháme udržovat své tělo v dobré kondici a naopak špatným dýcháním můžeme své zdraví významně poškodit. Přitom poškození zdraví může být tak značné, že se člověk bude cítit velice špatně, začne chodit po doktorech a ti ho budou považovat za simulanta, neboť všechny možné rozbory a kontroly jsou v pořádku. Tuto skutečnost si plně uvědomuji, a proto ve svých cvičeních věnuji dýchání mimořádnou pozornost.

Pro představu, jak dalece můžeme nesprávným dýcháním své zdraví poškodit nebo naopak zlepšením svého dechu zase napravit, je zřejmé z popisu zkušeného učitele jógy gurua André Van Lysebetha (rozvedeno obšírněji v jeho knize JÓGA).

Málokdy v životě jsem se setkal s tak nešťastnou lidskou bytostí: seděl přede mnou, bledý, se ztrhanými rysy, jeho vyhublý krk čouhal z límce košile, který se stal příliš širokým. Jeho stav vyčerpání a nervozity byl takový, že byl neschopen souvisle vyprávět. Byl ženatý, před několika lety došlo k emotivnímu šoku a od té doby se jeho zdraví postupně zhoršovalo.

Trpěl zažívacími poruchami, palpitacemi, dráždivostí, nedostatkem schopnosti se soustředit. Hubnul, ztrácel chuť žít. Tělocvik mu byl zakázán, neboť sebemenší úsilí ho unavovalo. Zdálo se, že je nemožné, aby prováděl jógu, třeba sebejednodušší. Byl jsem v rozpacích, jak mu pomoci.

Abych si udělal celkový obrázek, požádal jsem ho, aby si svlékl sako, lehl si na koberec a klidně dýchal. Nebylo však vidět sebemenší dýchací pohyb ani v oblasti břicha, ani v oblasti hrudníku. Proto jsem jej požádal, aby nezadržoval dech. "Ale já nezadržuji dech, normálně dýchám...,"zněla jeho překvapivá odpověď. "Tak tedy dýchejte tak hluboce, jak mů­žete nejvíce!" Vyvinul úsilí, jeho hruď se nadzvedla ani ne o centimetr! Prohmatal jsem jeho žaludek, byl tvrdý a sevřený. Tento muž byl ztopořený tak, že prakticky nedýchal, přívod vzduchu stačil právě tak k tomu, aby nezemřel zadušením. To vysvětlovalo mnoho věcí. Podíval se na mne překvapeně, když jsem mu řekl, že jeho dýchání prakticky neexistuje. Nikdy si to neuvědomil, a ostatně ani nikdo jiný. Po půlhodině pokusů se mu podařilo se uvolnit natolik, že se objevilo břišní dýchání. Nebylo to nic zvláštního, ale ve srovnání s předchozím stavem vdechoval nejméně pětkrát víc vzduchu než předtím.

O tři čtvrtě hodiny později se objevila poznenáhlu červeň na jeho tvá­řích, náznak úsměvu projasnil jeho obličej a...byl schopen hovo­řit bez poznámek!

Nemyslete, že v dalším bylo vše snadné. Díky magickému účinku dýchání však toto lidské tělo bylo navráceno životu jako chřadnoucí rostlina, jež byla zalita.

Toto je ovšem extrémní případ, zato velmi ilustrativní.

Je prokázáno, že lidé s dobře vyvinutým hrudním košem, kteří svých plic dostatečně používají - žijí většinou bez problémů či je dovedou postupně řešit. Ti, kteří dýchají špatně, se dostávají do nesčetných potíží, a to ve všech oblastech: zdravotní, pracovní, citové. Bohužel většinou dýcháme více či méně špatně a naše plíce nejsou nikdy dostatečně provětrány. Dýchání je základním životním faktorem, neboť všechny životní jevy souvisejí s procesy okysličování a redukce. Bez kyslíku není života.

Dýchat - to znamená žít. S prvým nádechem se probudilo naše tělo k životu, s posledním výdechem se s tímto světem rozloučíme. Po narození jsme všichni uměli dobře dýchat. Novorozeně současně s nádechem rozšiřuje celý hrudník na všechny strany. Jak člověk stárne, jsou jeho dýchací pohyby stále méně zřetelné. Dýchání se stává neúplným, povrchním, trhavým, uspěchaným, neboť jsme neustále strnulí a napjatí pod vlivem negativních emocí, jako je strach, zlost a jiné. Naučme se proto znovu správně dýchat.

Protože podrobnější popis toho, co bychom měli vědět o dechu, než začneme s jeho nácvikem, přesahuje rozsah jednoho článku, uvádím zde jen heslovitě názvy problémů, které budou rozvedeny v následujícím pokračování.

Bez kyslíku bychom nezužitkovali přijaté živiny

Kyslík je rozváděn do celého těla a přednostně do míst, na která se plně soustředíme

Kysličník uhličitý je odpadem, který odvádíme z těla dýcháním

Správným dýcháním ovlivňujeme řadu orgánů a především plíce a jejich další funkce

Plíce nejsou schopné samy pracovat

Správná funkce dýchacích svalů zajišťuje provětrávání všech plicních sklípků

Bránice je hlavní dýchací sval

Bránice ovlivňuje správné držení těla, a tím i řadu zdravotních potíží

Bránice je druhým srdcem

Bránice při správném spodním dýchání napomáhá k zajištění správné funkce orgánů uložených v břiše a v pánvi

Dýcháním můžeme cíleně ovlivňovat i činnost orgánů jinak řízených výhradně vegetativně

Správným dýcháním posilujeme pomocné dýchací svaly

Střední dech ovlivňuje příznivě naši imunitu

Rovněž pomocné dýchací svaly hrudníku a zad ovlivňují naše zdraví

Dechem můžeme zmírnit nebo odstranit bolesti způsobené drobnými poruchami páteře

Dech může sloužit i v diagnostice

Dech je zdrojem energie

Změna tlaků (podtlak-přetlak v hrudníku a břiše) podporuje cirkulaci krve a mízy = Zlepšuje prokrvení plic a odvodnění (míza) z končetin

 

 

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedna a tři